KIZOMÉ DIGITAL 3D SHIBORI By KIICHI MATSUOKA (KYOTO SHIBORI BIKYO) Solo Exhibition

Based in Kyoto’s Nakagyo-ku, Kyoto Shibori Bikyo Co., Ltd. is a company dealing in the production of Kyo-Kanoko-Shibori products and the production and sale of … Continue reading KIZOMÉ DIGITAL 3D SHIBORI By KIICHI MATSUOKA (KYOTO SHIBORI BIKYO) Solo Exhibition